Cô giáo Đi bụi ~ Wandering Teacher: 5 LÝ DO CÁP TREO VÀO SƠN ĐOÒNG LÀ THẢM HỌA!

Cô giáo Đi bụi ~ Wandering Teacher: 5 LÝ DO CÁP TREO VÀO SƠN ĐOÒNG LÀ THẢM HỌA!: 1. BÀI TOÁN KINH TẾ 2014 năm thử nghiệm tour du lịch mạo hiểm vào Sơn Đoòng, 223 khách đi, mỗi khách đóng khoảng $3000. 2015, số giấy phé...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét